De positie van stiefkinderen in het erfrecht deel II

De positie van stiefkinderen in het erfrecht deel II

In vervolg op mijn eerdere weblog over de positie van stiefkinderen in het erfrecht houd ik de bijzondere regeling over de legitieme portie in verband met stiefkinderen tegen het licht. Wanneer eigen kinderen een beroep doen op de legitieme portie kan dat namelijk gevolgen hebben voor de stiefkinderen.

De positie van stiefkinderen in het erfrecht

De positie van stiefkinderen in het erfrecht

Mede door het toegenomen aantal echtscheidingen komen steeds vaker ‘samengestelde gezinnen’ voor, waardoor erfgenamen en executeurs bij het regelen en verdelen van de erfenis te maken krijgen met stiefkinderen en stiefouders. Stiefkinderen hebben een bijzondere positie in het erfrecht. Het komt regelmatig voor dat een vader van één of meerdere kinderen na een echtscheiding een nieuwe partner vindt en hertrouwt. Die nieuwe partner kan even goed eigen kinderen hebben. Die kinderen zijn in dat geva

Vordering ouderlijke boedelverdeling (kindsdeel) verjaard!

Vordering ouderlijke boedelverdeling (kindsdeel) verjaard!

Er bestaan nog veel testamenten waarin een zogenaamde ouderlijke boedelverdeling is opgenomen. Bij een ouderlijke boedelverdeling krijgt de langstlevende echtgenoot de gehele nalatenschap toegedeeld. De kinderen krijgen een geldvordering ter grootte van hun erfdeel op de langstlevende echtgenoot. Dit kindsdeel is in veel gevallen pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Recent oordeelde de rechtbank dat de vordering van het kindsdeel een jaar na het overlijden van de lang

Wat te doen met een executeur die niet mee werkt?

Wat te doen met een executeur die niet mee werkt?

Vaak wordt in een testament door de erflater een executeur benoemd. In veel gevallen is dit een van de erfgenamen. Het komt regelmatig voor dat de (andere) erfgenamen vinden dat de executeur de erfenis niet goed beheert en/of hen onvoldoende op de hoogte houdt. Wat kunt u als erfgenaam doen als u niet tevreden bent over het functioneren van de executeur?

Dag van het Erfrecht

Dag van het Erfrecht

Kosteloos advies op de dag van het Erfrecht, voor al uw vragen omtrent een erfenis. Op woensdag 9 november 2016 is het de Dag van het Erfrecht. U kunt dan van 9.00 tot 18.00 uur terecht bij de advocaten van de Erfenisdesk voor een kosteloos gesprek van 30 minuten. U kunt zich aanmelden via info@erfenisdesk.com. Onze erfrechtadvocaten: Antoine de Werd, Marieke Morshuis, Sieta Autar, Dylan Bertsch en Thijs Sarneel, zullen al uw vragen die te maken hebben met erfrecht graag beantwoorden. U kunt informatie krijgen over bijvoorbeeld: Erfenis verdelen Aanvaarden of verwerpen e…

Ouderenmisbruik

Ouderenmisbruik

Een andere trend die de erfrecht advocaten signaleren is het financieel ouderenmisbruik. Door de overheid is de laatste jaren veel aandacht aan dit onderwerp geschonken. Autar-Matawlie: ,, In mijn praktijk heb ik schrijnende gevallen gezien van mensen die hun kinderen of anderen vertrouwden en vervolgens in financiële zin kaal geplukt werden. In een aantal gevallen kwam dit tijdens het leven van de ouder aan het licht en in twee gevallen pas na het overlijden. Dat een en ander teruggedraaid m

Uw digitale erfenis

Uw digitale erfenis

De digitale erfenis is iets van deze tijd. Vroeger verliep alles via de telefoon, fax of telex en werd alles opgeslag in naslagwerk. Tegenwoordig is alles online of digitaal. Vaak heeft u het niet in de gaten hoeveel digitale accounts u op het internet heeft. Zo gebruikt u hoogstwaarschijnlijk meerdere social media kanalen en heeft u accounts bij webwinkels. Maar er kunnen ook nog foto’s, video’s, e-mailaccounts en muziek in een Cloud online staan. Een digitale erfenis omvat al uw digitale bezit