• darkblurbg

Ouderenmisbruik

Ouderen misbruik erfenis Den Haag
Gepubliceerd op: 01-08-2016

Een andere trend die de erfrecht advocaten signaleren is het financieel ouderenmisbruik. Door de overheid is de laatste jaren veel aandacht aan dit onderwerp geschonken. Autar-Matawlie: ,, In mijn praktijk heb ik schrijnende gevallen gezien van mensen die hun kinderen of anderen vertrouwden en vervolgens in financiële zin kaal geplukt werden. In een aantal gevallen kwam dit tijdens het leven van de ouder aan het licht en in twee gevallen pas na het overlijden. Dat een en ander teruggedraaid m

Het levenstestament

Volgens de cijfers van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn jaarlijks naar schatting 30.000 ouderen het slachtoffer van financieel misbruik of van financiële uitbuiting. Met een levenstestament kan een hoop ellende worden voorkomen. Het begint vaak klein met het achterhouden van een klein beetje geld voor de boodschappen, maar het neemt steeds grotere vormen aan, zoals financiële uitbuiting door diefstal, het veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken. Wees er op tijd bij! U bent niet alleen te laat bij overlijden maar ook bij wilsonbekwaamheid. Dan kan men niet zo veel meer uitrichten. Dan is de bewijslast te zwaar.

Ouderen kunnen zelf veel doen om financiële uitbuiting te voorkomen, onder meer door in een levenstestament vast te leggen aan wie het beheer van de geldzaken bij een ongeval of een ernstige ziekte wordt toevertrouwd. Het is van belang zelf de regie in handen te nemen. Met een levenstestament kan een hoop ellende worden voorkomen. Een levenstestament is een heel brede volmacht, een combinatie van een volmacht en een overzicht van persoonlijke wensen. Heel veel wensen kunnen er in worden geregeld, niet alleen over de financiën, ook over persoonlijke verzorging en medische beslissingen. Er kan, zolang de betrokkene ‘compos mentis’ is, ook een euthanasieverklaring in worden opgenomen. Is hij of zij niet meer bij volle bewustzijn dan kan geen enkele authentieke akte meer worden gepasseerd.