• darkblurbg

Uw digitale erfenis

Digitale erfenis Den Haag
Gepubliceerd op: 01-08-2016

De digitale erfenis is iets van deze tijd. Vroeger verliep alles via de telefoon, fax of telex en werd alles opgeslag in naslagwerk. Tegenwoordig is alles online of digitaal. Vaak heeft u het niet in de gaten hoeveel digitale accounts u op het internet heeft. Zo gebruikt u hoogstwaarschijnlijk meerdere social media kanalen en heeft u accounts bij webwinkels. Maar er kunnen ook nog foto’s, video’s, e-mailaccounts en muziek in een Cloud online staan. Een digitale erfenis omvat al uw digitale bezit

Na het overlijden stopt dit niet automatisch, maar lopen deze digitale accounts gewoon door. Uw digitale leven blijft voortduren. Voor nabestaanden kan dit voor moeilijke situaties zorgen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat uw vrienden op Facebook een herinneringsberichtje ontvangen op uw verjaardag. Niet alleen deze berichtgeving, maar een legio aan berichtgevingen zijn te noemen die zich kunnen voordoen na het overlijden. Het gebeurt vaker dan u denkt!

Bijna acht miljoen Nederlanders zijn actief op het internet. Ik merk vaak dat nabestaanden/erfgenamen geen weet hebben van al de online accounts van hun overleden familielid. Laat staan dat zij weten wat de inloggegevens zijn van al deze accounts. Daarom raad ik u aan om goed na te denken over hoe u uw digitale erfenis wenst te regelen.

Wat moet er gebeuren als u overlijdt met al deze online accounts en domeinnamen? Hoe krijgen uw nabestaanden toegang tot deze accounts? Het kan voorkomen dat de nabestaanden niet beschikken over deze inloggegevens en dus niet uw digitale erfenis kunnen regelen.

Een aanzienlijk aantal van de mensen heeft een virtueel bestaan. Indien er niets is vastgelegd over wat er met deze accounts moet gebeuren na het overlijden, dan kan dit de afwikkeling van de erfenis bemoeilijken. Wat gebeurt er met uw Facebook- of Twitter-account als u overlijdt? En met uw e-mailaccount of een online shoptegoed? En wie informeert uw online vrienden van uw overlijden?

U kunt uw digitale erfenis zelf regelen. U kunt een lijst van uw accounts, inlognamen en wachtwoorden maken en u beschrijft vervolgens wat ermee moet gebeuren na uw overlijden. Hetzelfde kunt u doen voor belangrijke bestanden zoals foto’s en video’s die in een Cloud staan. Bewaar de lijst veilig en vertel een aantal mensen waar u de lijst bewaart. Het risico hiervan is dat de lijst kwijt kan raken. Maar u kunt uw wensen over uw digitale erfenis ook laten vastleggen in een testament bij de notaris. Ook kunt u bijvoorbeeld een social media executeur in uw testament laten opnemen om ervoor te zorgen dat er meer aandacht komt voor uw digitale erfenis. Aan een social media executeur geeft u in uw testament de opdracht uw social media accounts te verwijderen of om te zetten in herdenkingspagina’s. Het testament wordt geregistreerd door de notaris bij het Centraal Testamenten Register en de erfgenamen kunnen het testament na overlijden opvragen en inzien.

Een van de andere mogelijkheden is om via de notaris uw digitale nalatenschap bij Digizeker te regelen. Daarmee voorkomt u dat sociale netwerken, zoals Facebook, nog jarenlang berichten naar uw contacten blijven sturen. Met Digizeker kunnen nabestaanden uw profielen van internet verwijderen. Sommige online accounts vertegenwoordigen (grote) financiële waardes. Denkt u hierbij aan online beleggingsrekeningen, Paypal of Spotify-abonnementen. Met Digizeker kunnen nabestaanden eenvoudig tegoeden opvragen en betaalabonnementen beëindigen.

Mocht u uw digitale erfenis niet regelen om de één of andere reden, dan kunnen er zoals gezegd problemen ontstaan voor uw nabestaanden.

Voorbeeld

Regelmatig komen er nabestaanden om advies vragen over hoe zij de digitale erfenis van hun dierbare kunnen regelen. Het komt vaak voor dat zij totaal geen weet hebben van de inloggegevens en de accounts die op het internet bestaan.

In één van de procedures die ik heb gevoerd over de digitale erfenis, vorderde ik in de procedure dat mijn cliënte bevoegd was te beschikken over de wachtwoorden en gebruikersnamen van de Apple ID’s van de overledene. Overledene had een internetbedrijf en mijn cliënte was door het overlijden rechtmatig eigenaar geworden van de wachtwoorden en gebruikersnamen van de Apple ID’s en van alle digitale informatie op naam van de overledene. Tevens heb ik in dezelfde procedure gevorderd de wederpartij te veroordelen binnen twee werkdagen na betekening van het vonnis hun medewerking te verlenen aan het terugwinnen en het verstrekken van de wachtwoorden en gebruikersnamen van de Apple ID’s en alle beschikbare digitale informatie van de overledene aan mijn cliënte te verstrekken, op straffe van een dwangsom van € 1.000,– per dag. Deze procedure heb ik voor cliënte gewonnen en zij is daardoor rechtmatig eigenaar van de digitale erfenis van de overledene geworden en beschikt over alle wachtwoorden en inlogcodes van de digitale accounts van de overledene.

Door uw digitale erfenis goed te regelen, voorkomt u dat u onnodige procedures hoeft te voeren.

Wat kan ik voor u betekenen mocht u in een situatie belanden zoals hierboven beschreven? Als nabestaande neem ik u stap voor stap mee in het proces om te analyseren welke online accounts er zijn en hoe u aan de inloggegevens kan komen. Vervolgens zullen we naar vervolgstappen kijken. Uiteraard kan ik u ook adviseren over uw digitale erfenis en hoe u dit het beste kan regelen.