• darkblurbg

Vordering ouderlijke boedelverdeling (kindsdeel) verjaard!

Gepubliceerd op: 01-12-2016

Er bestaan nog veel testamenten waarin een zogenaamde ouderlijke boedelverdeling is opgenomen. Bij een ouderlijke boedelverdeling krijgt de langstlevende echtgenoot de gehele nalatenschap toegedeeld. De kinderen krijgen een geldvordering ter grootte van hun erfdeel op de langstlevende echtgenoot. Dit kindsdeel is in veel gevallen pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Recent oordeelde de rechtbank dat de vordering van het kindsdeel een jaar na het overlijden van de lang

Praktijkvoorbeeld

De moeder was in 1993 overleden. Vader overleed vervolgens in april 2014. Op het moment van overlijden van vader voerde hij een gemeenschappelijke huishouding met een nieuwe partner. De dochter vordert bij de nieuwe partner haar kindsdeel ter hoogte van € 51.145,33 uit de nalatenschap van haar moeder.

De vordering van de dochter verjaart twintig jaar nadat haar vordering opeisbaar is geworden. Moeder had in haar testament opgenomen dat de vordering van de dochter (onder andere) opeisbaar zou zijn op het moment dat vader zou gaan samenwonen.

Naar het oordeel van de rechtbank is het opnemen van een dergelijke opeisbaarheidsgrond in het testament niet in strijd met de openbare orde of de goede zeden. De rechtbank acht het voldoende aangetoond dat vader per 21 januari 1994 is gaan samenwonen. Nu het kindsdeel pas bij brief van 4 november 2014 door dochter is opgeëist, is de vordering verjaard.

Door de dochter wordt nog aangevoerd dat de verjaringstermijn is verlengd doordat vader de samenwoning opzettelijk heeft verzwegen. Tegen de achtergrond dat tussen de vader en de dochter sinds 1993 geen tot nauwelijks contact heeft plaatsgevonden, is hier naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van.

De vordering van de dochter wordt afgewezen. Zij kan dus geen aanspraak meer maken op haar kindsdeel uit de nalatenschap van haar moeder.


Conclusie

De crux van deze zaak zit in de opeisbaarheidsgrond die door moeder in haar testament was opgenomen. De huidige wetgeving biedt ook de mogelijkheid om de opeisbaarheidsgronden uit te breiden in een testament. Om onaangename verrassingen te voorkomen is het dus van belang dat de inhoud van een testament goed wordt gelezen. Laat u hierover adviseren door een gespecialiseerde erfrechtadvocaat.