• darkblurbg

Erfenis van een bedrijf 

Een bedrijf kan onderdeel uitmaken van een erfenis. De erfenis wordt daardoor een stuk ingewikkelder, onder meer vanwege de juridische en fiscale regels. Vanuit de ondernemer gezien is het belangrijk tijdig te regelen wat er gebeurt met het eigen bedrijf bij zijn overlijden. De ondernemer wil waarschijnlijk dat het bedrijf blijft voortbestaan, al dan niet voortgezet door één van de kinderen. De erfgenamen willen hun deel van de erfenis. Dat kan tot tegenstrijdige belangen leiden. Bedrijfsopvolging en erfrecht hebben veel met elkaar te maken.

Bedrijfsopvolging

Er zijn tal van mogelijkheden om de bedrijfsopvolging te regelen. Een ondernemer doet er goed aan de bedrijfsopvolging en zijn wensen in dat verband tijdig in een testament te regelen. Als het bedrijf een vennootschap is, spelen ook de statuten een rol. Wat als het een IB-onderneming is of er zijn meer eigenaren/ aandeelhouders? Hoe moet worden omgegaan met een verblijvings- of ondernemingsbeding?

Estate Planning

Het bij leven regelen van de overdracht van vermogen op een volgende generatie, bovendien op een fiscaal gunstige wijze, is de kern van estate planning.

Wat kan de Erfenisdesk voor u doen?

Bij het regelen van bedrijfsopvolging adviseren wij de ondernemer over zijn  juridische mogelijkheden. Wij regelen uw estate planning. Indien bij een erfenis een bedrijf betrokken is, helpen wij de erfgenamen.