• darkblurbg

Executeur

Een bijzondere taak is weggelegd voor de executeur. In een testament kan een executeur worden benoemd die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. Het testament kan de rechten en plichten van de executeur vermelden, maar de executeur heeft ook een aantal wettelijke verplichtingen en bevoegdheden.

Boedelbeschrijving

Eén van de voornaamste taken van de executeur is het opmaken van een boedelbeschrijving. De boedelbeschrijving is een complete lijst van alle goederen die deel uitmaken van de te verdelen erfenis.
 

Informatieplicht en rekening & verantwoording

Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden heeft de executeur een informatieplicht naar de erfgenamen. De executeur moet de erfgenamen op de hoogte houden en zo nodig kunnen aantonen hoe de boedelbeschrijving tot stand is gekomen. De executeur moet vervolgens aan het einde van zijn werkzaamheden rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

Ontslag executeur

Indien de executeur zijn taken niet naar behoren uitvoert of zelf zijn taken niet meer wil uitvoeren, kan bij de rechter een verzoek tot ontslag worden ingediend. De rechter zal op dit verzoek beslissen en mogelijk een nieuwe executeur benoemen.

Wat wij voor u kunnen doen?

Bent u het niet eens met de boedelbeschrijving, krijgt u van de executeur niet de nodige informatie of vind u dat de executeur het niet goed doet? Of bent u executeur, maar lukt het u niet uw taken uit te voeren? De advocaten van de Erfenisdesk kunnen u helpen, bijvoorbeeld door de benodigde informatie boven tafel te krijgen en impasses te doorbreken. Indien nodig procederen wij voor u bij de rechter.