• darkblurbg

Wanneer heb ik met internationaal erfrecht te maken?

Met buitenlands erfrecht krijgt u te maken als u bij een erfenis Nederlander bent die in het buitenland woont en bezittingen in Nederland heeft of als u een buitenlander bent die in Nederland woont. Voor degene die in Nederland woont en bezittingen in het buitenland heeft, komt eveneens buitenlands recht om de hoek kijken. Ieder land heeft zijn eigen regels. Regels die vaak verschillen.

Wat houdt internationaal erfrecht in?

Met ingang van 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening in werking getreden. De verordening bevat regels over toepasselijk recht bij de afwikkeling van een erfenis. De verordening heeft werking in alle EU-lidstaten, met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Wanneer een erfenis die landen raakt, zal de specifieke wetgeving bekeken moeten worden.

Een testament ontbreekt

Wanneer er geen testament is opgemaakt, is op grond van deze verordening het recht van het land waar de erflater zijn laatste 'gewone verblijfplaats' had van toepassing. De gewone verblijfplaats wordt vastgesteld aan de hand van alle omstandigheden. Kortweg wordt beoordeeld met welk land de erflater de nauwste banden had. Het recht van dit land is toepasselijk op de gehele erfenis. Het is dan niet relevant of er goederen in andere landen tot de erfenis behoren.

Er is wel een testament

In dat geval kan een keuze worden gemaakt voor een afwijkend toepasselijk recht. Door de EU verordening kan gekozen worden voor het land waarvan de 'testateur' (degene die het testament opmaakt) de nationaliteit bezit. Het maken van een rechtskeuze is overigens niet verplicht; zonder rechtskeuze geldt het recht van het land van de laatste `gewone verblijfplaats.

Waarom bij internationale erfenissen de hulp van de Erfenisdesk inschakelen?

De verschillende internationaal juridische aspecten maken een internationale erfrechtkwestie al snel ingewikkeld. Onze specialisten kunnen u adviseren over de gevolgen van een (nog te maken of reeds gemaakte) rechtskeuze, welk recht van toepassing is en wat dat betekent en - indien nodig - over de vraag in welk land geprocedeerd kan worden.