• darkblurbg

Vruchtgebruik en recht van langstlevende

De verdeling van de erfenis kan met zich mee brengen dat een erfdeel pas opeisbaar is na het overlijden van de langstlevende ouder. Deze ouder heeft dan het vruchtgebruik over bepaalde goederen (zodat die langstlevende ouder 'verzorgd' achtergelaten wordt). Dit gebeurt vaak bij een woning. Vruchtgebruik kan echter tot onwenselijke situaties leiden. Wat als de langstlevende ouder hertrouwt, waardoor de stiefouder de beschikking over het erfdeel krijgt? Of de langstlevende de woning wil verkopen of een hypotheek daarop willen afsluiten?

Een wilsrecht kan ongewenst vruchtgebruik voorkomen

Om problemen uit de weg te gaan, kan een erfgenaam door zich te beroepen op een 'wilsrecht' zekerheid stellen voor zijn of haar deel van de erfenis. Goederen uit de erfenis kunnen in eigendom worden overgedragen, terwijl de (langstlevende) ouder het vruchtgebruik krijgt. De ouder kan de goederen (bijvoorbeeld de woning) dan gewoon blijven gebruiken, maar de eigendom ligt alvast bij de erfgenamen. Zo is er geen risico dat de erfenis wordt opgemaakt of geheel of gedeeltelijk aan de stiefouder toe zal komen.

Wat kunt u doen?

Vreest u dat uw erfdeel verloren gaat of wordt opgemaakt? Of willen de erfgenamen u het gebruik van bijvoorbeeld de woning afnemen? De gespecialiseerde advocaten van de Erfenisdesk kunnen voor u vaststellen wat uw mogelijkheden zijn en hoe u problemen rond vruchtgebruik kunt voorkomen of oplossen.